O nama

Naziv udruženja je: “Udruženje poslodavaca, privrednika i samostalnih poduzetnika”.

Sjedište Udruženja je: općina Kalesija.

ID broj: 4210291810003.

Udruženje je osnovano 29.05.2017. godine u općini Kalesija.

Udruženje zastupa i predstavlja: Lović Adnan, predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Osnovni djelatnosti Udruženja su:

 • Zajednički nastup prema svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti u cilju stvaranja što boljih uslova privređivanja,
 • Da zastupa ekonomske i društvene interese svojih članova — poslodavaca i samostainih poduzetnika u odnosima sa općinom i kantonorn,
 • Da pruža stručnu pomoć poslodavcima u realizaciji njihovih poslovnih programa,
 • Da štiti i ohrabri zakonske interese privrede, da inforrnira javnost, nadležne vlasti u općini Kalesija i višim organima vlasti o potrebama i interesima članova koje su se pojavile u praksi, da preduzrne neophodne korake kako bi eliminirali moguće postupke, administrativne mjere i donošenje propisa koji bi mogli biti protivni interesima članova Udruženja,
 • Da predlaže neophodne zakonske, socijalne i administrativne mjere za jačanje, održavanje i sistematično razvijanje privrede općine Kalesija,
 • Da podrži efikasnost privrede, izvozne inicijative i aktivnosti na poboljšanju standarda i kvaliteta rada i življenja,
 • Podrška lokalnoj privredi, razvoju privatnog poduzetništva i zapošljavanju u općini Kalesija,
 • Razmjenjivati iskustva iz oblasti organizaeije, tehnologije i marketinga i dr.,
 • Organizovati i zajednički nastupati na sajmovima u zemlji i inostranstvu,
 • Planirati i razvijati edukativnu aktivnost u oblasti proizvodnje i organizacije poslovanja i u tom cilju saradivati sa zainteresovanim organizacijama i institucijama u organizaciji kurseva, predavanja i prezentacija,
 • Iniciranje razvoja specijaliziranih biznis centara koji će pomoći stvaranju uslova održivog ekonomskog razvoja,
 • Iniciranje i podsticanje razvoja infrastrukture za razvoj biznis inkubatora, kao instrumenta podrške lokalnom i regionalnom ekonomskom razvoju
 • Pomoć članovima udruženja pri osnivanju novih preduzeća i poslovanja preduzeća.
 • Obavljanje i drugih djelatnosti koje su od interesa za Udruženje, u skladu sa zakonom.

Zainteresovani ste? Postanite član Udruženja privrednika općine Kalesija!