slider_bg_4
UDRUŽENJE PRIVREDNIKA
OPĆINE KALESIJA
www.upkalesija.ba
info@upkalesija.ba
DOBRODOŠLI!
1
UDRUŽENJE PRIVREDNIKA
OPĆINE KALESIJA
www.upkalesija.ba
info@upkalesija.ba

DOBRODOŠLI!

Zainteresovani ste? Postanite član Udruženja privrednika općine Kalesija!

Preuzmite, popunite i pošaljite pristupnicu za članstvo u Udruženje privrednika općine Kalesija

0

ČLANOVA UDRUŽENJA

0

ZAPOSLENIH U FIRMAMA ČLANOVA UDRUŽENJA

0

GODNA POSLOVANJA ČLANOVA UDRUŽENJA

0

REALIZOVANIH POSLOVA ČLANOVA UDRUŽENJA

DJELATNOSTI UDRUŽENJA SU:

  • Zajednički nastup prema svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti u cilju stvaranja što boljih uslova privređivanja,
  • Da zastupa ekonomske i društvene interese svojih članova — poslodavaca i samostainih poduzetnika u odnosima sa općinom i kantonorn,
  • Da pruža stručnu pomoć poslodavcima u realizaciji njihovih poslovnih programa,
  • Da štiti i ohrabri zakonske interese privrede, da inforrnira javnost, nadležne vlasti u općini Kalesija i višim organima vlasti o potrebama i interesima članova koje su se pojavile u praksi, da preduzrne neophodne korake kako bi eliminirali moguće postupke, administrativne mjere i donošenje propisa koji bi mogli biti protivni interesima članova Udruženja,